Kronična bolečina


5 minut

Tokrat bom pod drobnogled vzel tematiko kronične bolečine. Kaj je kronična bolečina? Zakaj ima človek razvito zaznavanje bolečine? Kakšna je povezava med entropijo in bolečino? Odgovori na ta vprašanja so pomembni, saj orisujejo, da popačenje na nivoju bazičnih prepričanj povzroča dovoljšen razpad v človekovem duhu in telesu, ki ga zaznamo kot kronično bolečino. V praksi ta odnos lahko prepoznamo, kadar nam telo na izbrano vedenje sporoči, da je v bolečini. Pisanje o kronični bolečini se mi zdi pomembno, saj predstavlja začetno točko pri spreminjanju odnosa do bolečine, ki je pri veliko ljudeh popačen in destruktivno naravnan. Veliko vlogo ima pri tem tudi oglaševanje vodeno s strani velikih farmacevtskih združb, kjer preko oglasov ustvarjajo popačeno razumevanje in reševanje bolečine. Na posamezniku pa je, da si izbere vire informacij, na podlagi katerih si bo lahko ustvaril mišljenje, ki ga bo nato vodilo v njegovem življenju.

Eden od osnovnih namenov bolečine je, da nas opozori na prisotnost nereda. Večji kot je nered, bolj močan je signal za bolečino. Prav tako velja, da bolj kot je urejen človeški sistem, manjša je prisotnost bolečine. Od tu potem tudi izhaja rešitev. Ko odpravimo nered, postane signal dovolj šibek, da več ne doseže centralnega živčnega sistema in človek več ne zaznava bolečine. Oseba se lahko sedaj osredoči na zadovoljevanje ostalih potreb (prehranjevanje, druženje, ustvarjanje, počitek …).

Odpravljanje bolečine je zelo zahtevno in med drugim zahteva veliko posameznikovega časa, pozornosti in energije. Da postanemo in ostanemo zdravi, moramo izboljšati svoje delovanje na sledečih področjih:

  • odpravljanje bolečine
  • preprečevanje bolečine
  • živeti po principu realnosti

Področij je več, vendar izboljšanje na teh treh bo znatno izboljšalo človekov položaj.

Za odpravljanje kronične bolečine je bistvenega pomena, da čimprej omilimo pretiravanje in si ustvarimo okolje, v katerem lahko počivamo, se umirimo in s tem damo priložnost, da avtonomni živčni sistem začne s postopkom regeneracije. Nahajati se v varnem in urejenem okolju je najbolj učinkovit način, da spravimo telo v parasimpatični način delovanja. Telo postane manj napeto, postane bolj pretočno, zmajša pa se tudi poraba življenjske energije, katere višek sedaj organi začnejo uporabljati za namene regeneracije. Okrevanje zahteva svoj čas in to je treba spoštovati. Z iskanje bližnjic lahko kvečjemu dosežemo prestavljanje na kasnejši čas in hkrati tudi daljšanje celotnega procesa celjenja. Seveda s počitkom rešimo samo dosedanje težave. Potrebno je vedeti, da če bomo živeli po enakih prepričanjih kot do sedaj, bomo še naprej ustvarjali zelo podobno neravnovesje in se s tem obsodili na novo mero bolečin, ki pa zaradi zakona o entropiji lahko postanejo samo še bolj boleče in omejujoče. Temu se je moč izogniti s spremembo življenskega sloga.

Tudi za to, da postanete boljši v preprečevanju razlogov za vnovičen pojav bolečine, je potrebno vlagati vaš čas, pozornost in energijo. Funkcionalno spremembo življenjskega sloga je moč spremeniti le z učenjem. Podati se je treba na pot spoznavanja novih pristopov, ki bodo bolje vplivali na vaš bit. Pristop najlažje ovrednotite z opazovanjem vedenja, ki ga uporabljate za komunikacijo z okolico. Česa se tukaj sploh učimo? Učimo se novega - bolj primernega in funkcionalnega vedenja, s katerim lažlje dosegamo naše cilje, ki so še znotraj naših trenutnih zmožnostih. Z uvajanjem bolj funkcionalnega vedenja imamo moč odpravljati nered in temu pripadajoče bolečine. Oseba, ki zmore z novimi vedenjskimi vzorci uvajati funkcionalne spremembe v njen obstoječ življenjski slog, je nagrajena z občutkom uspešnosti. O tem je dobro spregovoriti, ker kljub temu, da se spreminjanje vedenja sliši enostavno, imajo ljudje s kroničnimi bolečinami do spremembe še posebej velik odpor.

Skupno vsem ljudem s kroničnimi težavami je, da je del njihovih prepričanj neskladen z realnostjo, v kateri se nahajajo. Prepričanja, ki smo jih v preteklosti bili primorani sprejeti za edina pravilna, nam lahko kasneje v odraslem življenju onemogočajo, da bi se vedli konstruktivno in avtentično. Če otroku tekom odraščanja ni ob primernem času in v primerni meri predstavljen princip realnosti, razvije odpor in si začne znotraj sebe ustvarjati popačeno sliko sveta.

Na podlagi teh prepričanj pa začne prihajati do nevšečnosti, ker na prepričanja v glavi naravni zakoni ne delujejo, če pa jih udejanimo s pomočjo telesa, pa nanj začnejo delovati naravni zakoni, katerih neupoštevanje deluje na človeka uničevalno. Oseba, ki želi odpraviti bolečine, bo morala pričeti z učenjem prepoznavanja zmotnih prepričanj in spoznavanja, kako živeti v skladu z zakoni narave. Z AEQ vajami začne spreminjati odnos do sebe, dvigne čustveno in gibalno inteligenco in začne razvijati zmožnost kritičnega razmišljanja. Če ne premore kritičnega razmišljanja, ni zmožna prepoznavati popačenj v mišljenju. Vemo, da kadar prepoznamo, da smo glede nečesa v zmoti, nas boli, še posebej, če smo po naravi zelo togi in se neradi prilagajamo in spreminjamo. Veliko ljudi ne zmore prenesti teh neprijetnih čustev, ki nas začenjajo prežemati, ko začnemo spoznavati, da smo glede nečesa že dolgo v zmoti. Manjka jim princip realnosti, ki ga proti koncu otroštva mora razviti otrok, če želi postati funkcionalna odrasla oseba. Pomebna lastnost, ki velja za princip realnost je ta, da ima oseba zmožnost sprejemati neprijetnost (ni vejice)z namenom, da prepreči večjo neprijetnost v prihodnosti. Izogibanje neprijetnosti torej ni vedno dobra rešitev in nas v primeru kroničnega izogibanja izoblikuje v osebo, ki ni zmožna kritičnega razmišljanja in prilagajanja svojega mišljenja, tudi kadar bi bilo to zanj dobrodošlo. Tako si človek sam zgradi kletko in se v njo tudi prostovoljno zapre.

Če imam človek željo zapustiti kletko, ni pa čisto prepričan v proces zapustitve le-te, in ga spremljajo občutki močne odtujenosti, lahko poišče pomoč pri učetelju AEQ metode. Na delavnicah ali na individualnih srečanjih bo spoznal osnove na katerih temelji AEQ metoda, novo znanje pa pri izvajanju AEQ vaj uporabil za odpravljanje neurejenost, za izboljševanje notranje povezanosti (višja integriteta) in za dvig čustvene in gibalne inteligence.

Klemen Žagar, Učitelj AEQ metode 2. stopnjeNaslednji članek: Senzorno-motorna amnezija (SMA) - osnove
Prejšnji članek: Refleks travme ali poškodbe